Birøkteren Per :

                                                                                 Per med biesverm                                                                                                                                                 

 Per med en kjempe stor biesverm


 En liten innføring i birøkt:

  in19     in19     in19

Siden jeg skrev om meg selv at bier var en  lidenskaplig hobby, kom idèen om å lage et lite bidrag om bier. Jeg stiftet  bekjentskap med disse søte husdyra på begynnelsen av 70 tallet; hadde lenge  lekt med tanken at jeg ønsket å drive med noe innen landbruk (ja, du leste rett.  Bier går innunder husdyr, og på landbrukskolen kan du risikere å komme opp  i nettopp birøkt) Første bikubene jeg kjøpte var noen sinte vesener, men sta  som jeg er bestemte jeg meg for at dette skulle jeg klare, og det gjorde  jeg. Gleden var enorm første gang jeg kunne servere egenproduserte honning til  slekt og venner.. I løpet av de 36 årene som er gått er heldigvis biene blitt  mye greiere; ja - de fleste kubene er så snille "som lam". Man driver nøye  avlsarbeid på bier, akkurat som på hunder, og på den måten blir man kvitt  "aggressive gener"...:-)


Sjefen i et biesamfunn er dronningen. Hun  parer seg èn gang i livet, og da har hun sæd nok til alle de titusner av egg hun  skal legge de nærmeste årene. Den eneste jobb hun har i kuben er å legge masse  egg. På forsommeren kan hun legge opptil 2.000 egg pr døgn, tilsvarende det  dobbelte av kroppsvekten hennes...!  Dronningen er sjefen og organiserer  alle arbeiderne som har forskjellige oppgaver i bikuben, som å mate larver,  forsegle celler, hente nektar og pollen, etc.. Et bisamfunn består  av ca 70-80.000 bier når kuben er på topp i styrke; det vil si rundt  1.juli.


En bikube spiser ca 100 kilo honning i løpet av sesongen, mens  birøkteren får ca 25 kilo  i året. Så en kube må samle 125 kilo honning for  at en birøkter skal få 25 kilo.Helt utrolig men sant :-)   Og for  å produsere 125 kilo honning har bikuben hentet inn 700-800 kilo nektar fra  blomster og trær. Nektaren har et vanninnhold på ca 80-85%, og biene tørker ut  mesteparten av vannet ved å stå og vibrere med vingene inne i kuben. Og etter en  stund er nektaren da omgjort til honning ( med rundt 20% vanninnhold  bare). Der kan man se hvor flittige kvinnene i et bisamfunn kan  være.....


Hannbiene blir kalt for droner.  Det er som regel  noen hundre av dem i kuben om sommeren. De gjør ikke nyttig arbeid i det hele  tatt, og bare spiser av den maten som de andre biene (arbeiderne) samler inn...  I august hvert år blir alle hannene jaget ut av kuben; de fryser eller sulter  ihjel ganske fort. Bisamfunnet vil ikke fòre på alle disse hannene vinteren  over; da raker i verste fall bisamfunnet opp for mat - og hele samfunnet ville  gått til grunne..! Når våren kommer legger dronningen endel ubefruktede egg,  altså egg der hun ikke tilfører sæd fra sædbeholderen sin.  Disse  ubefruktede eggene blir til hanner. En drone har altså da ingen far; - kun en  mor!  Pussig!


Hvis bikuben vil skifte dronning vil 20-40 droner pare  den nye dronningen; noen droner fra egen kube og de fleste fra andre  bikuber. Og paringen skjer høyt oppe i luften, inntil 50 meter over bakken.  Og de dronene som får gleden av å føre sine gener videre på denne måten: Dè  faller døde ned til jorden..! Så de betaler en høy pris for den  hyrdestunden..:-)


Ca 5.000 -7.000 bier lever i kuben om vinteren.  Deres oppgave er å holde dronningen varm og hele tiden mate henne. Hun er  midtpunktet, og de andre oppholder seg rundt henne som en ball. De  sirkulerer på å være ytterst og innerst i "ballen", slik at ikke de samme  biene skal sitte ytterst og fryse hele tiden... Biene har ingen  kroppstemeratur; de er "kaldblodige". Likevel holder de minst 8 varmegrader i  kuben hele vinteren igjennom, uansett hvor kaldt det er ute. Dette greier de ved  hele tiden å spise, og ved å gni seg mot hverandre og skape  friksjonsvarme.


Dette var en liten innføring i et enormt tema ; bier blir  man aldrig utlært i . Et bisamfunn er helt enormt interessant. Birøkt er en  fantastisk hobby ; de fleste som begynner med bier og birøkt fortsetter livet  ut, så lenge de har helse til det..:-)
Per Sten


   Bilder fra biegården:

                                                                                                                                    IMG_0352

                                                               

                                                                                                                                               Biekubene på lyngtrekk i Gjerstad

                                                                                                       Bikuber på vei hjemm                                                                                                                                       

Bilen og biekuber

                                                   

 

                                                                                                                                                                                                         in19

 

  Slyngerommet klart til årets honning

               Slynge romm 2

 

                   Slyngeromm 1     

 Nærmest er selve slyngen; bortenfor siles honningen i en  sentrifugalsil

 

in19 

                                                                                               

Vinter og biekuber                                                                                 

                                                                     Når vinterstormene blåser rundt  husveggene,og dagene stadig blir kortere:  

                                                                    Da er det godt å  kose seg med årets honning, samtidig som bivokslysa er klar til  å tennes...:-)

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          in19

                                                                                                       Nyslynget honning ( naturens gull)

                                                                                                               IMG_2756

 

 

 

 

  Så tenn et bivokslys!

IMG_1335

    Biene produserer også  bivoks som er et viktig  byggmateriale i  kuben. 

Bivoks har fra  gammelt  av vært et høyt verdsatt materiale og er mye brukt til støping av lys, særlig i katolske kirker.

  

Når vi  tenner et bivokslys   kan vi tenke på at  dette har menneske gjort  før oss gjennom flere hundre  år .

Salgsmesse 2 

   

 

 

                                                                             Salgsmesse 1